Thursday, July 31, 2014

Agosto

           Ang buwan ng Agosto ay ikawalong buwan ng taon. Ang mga taong ipinanganak mula Agosto 1 hanggang Agosto22 ay nasa zodiac sign na Leo at mula Agosto 23 naman hanggang Agosto 31 ay nasa zodiac sign na Virgo. Ayon sa mga astrologers, kilala ang mga Leo sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, mapagbigay, matapat at maraming pangarap sa buhay. Ang mga Virgo naman ay kilala sa pagiging matulungin, mapagmasid, maaasahan at matapat.
         Ang salitang ‘august’ay ginagamit din bilang pang-uri o salitang naglalarawan sa Ingles na may kahulugang kagalang-galang o kapita-pitagan.
         Ang Agosto ay ginagamit ding pangalan sa mga batang lalaki. Sa salitang Latin, ang kahulugan nito ay ‘dakila’ o ‘marangal’. Maaari rin itong gamitin bilang pangalan ng batang babae bilang Augusta. Ang mga sikat na tao sa sinaunang panahon na may panagalang ganito ay ang iskultor na si Auguste Rodin at ang pintor na si Auguste Renoir.
     Sa mga paaralan sa Pilipinas, sa buwan ng Agosto ipinagdiriwang ang Buwang ng Wika. Ito ay bilang pagpapahalaga sa kaarawan ni Gat. Manuel L. Quezon na siyang tinaguriang Ama ng Wikang Pambansa na nagdiriwang din ng kaarawan sa petsang Agosto 19.

            Sa buwan ng Agosto rin iminumungkahi sa Kongreso na ilipat ang simula ng araw ng pasukan sa mga paaralan mula sa ginagawa at nakasanayan na nitong buwang ng Hunyo. Ito ay dahilan sa mga nararanasang pag-ulan at minsan ay pagbagyo sa  mga buwang ng Hunyo at Hulyo. Ito rin ay bilang pakikisabay sa karamigang bansa sa buong mundo na sa buwan din ng Agosto nagpapasimula ng kanilang pasukan. Maraming sumasang-ayon sa ganitong pagbabago ngunit marami rin ang sumasalungat.
        Sa Pilipinas, mayroon ding tin atawag na ‘tag-Agosto’ sa ilang mga probinsiya tulad ng Batangas, sa mga lugar sa Bikol at iba pang pangkat etniko. Ito ay ang tradisyunal na nararamdamang malubhang kahirapan o paghihikahos ng mga tao tuwing sasapit ang buwang ito. Maipapaliwanag ito sa kadahilanang sa buwang ito talaga umiepekto ang kakapusan sa mga maikakalakal na produkto dahil sa mga bagyong sumalanta sa kanilang kabuhayan dahil sa mga pag-ulan at pagbagyo sa mga naunang buwan ng Hunyo at Hulyo. Ang ‘tag-Agosto’ rin ang isa sa mga idinadahilan ng mga grupong sumasalungat na gawing Agosto ang simula ng pasukan.
        Ang buwang ng Agosto ay katulad rin ng ibang buwan sa buong taon. Hitik sa mga pangyayaring ating inaalaala at ipinagdiriwang. Marami rin itong mga pangyayaring nakaukit na sa ating kasaysayan magaganda man o hindi. Sa ating buhay, ang  buwang ito ay punong-puno rin ng pakikipagsapalaran- kasiyahan o pagsubok man.


No comments: